Podstawowym celem działalności portalu Niepłać jest świadczenie bezpłatnych usług związanych z pomocą w rozwiązywaniu problemów dot. zadłużenia oraz windykacji należności finansowych. Oferta portalu Niepłać obejmuje pełną – bezpłatną obsługę prawną użytkowników indywidualnych oraz podmiotów instytucjonalnych w zakresie reprezentacji prawnej przed sądami i wierzycielami w sprawach dotyczących windykacji należności finansowych.

Skontaktuj się z nami wysyłając swoje zapytanie lub dokumenty dot. procesu windykacji bezpośrednio na adres e-mail: info lub wykorzystaj załączony Formularz kontaktowy, umożliwiający uzyskanie dodatkowej pomocy prawnej – odpowiedzi ekspertów portalu Niepłać na indywidualne pytania.

Dokumenty dot. procesu windykacji można również wysłać pocztą na adres:

Menthor Media Sp. z o.o.; Portal Niepłać
Skrytka pocztowa nr 58; 90-961 Łódź;
Poczta nr 52.

Współpraca z portalem Niepłać przebiega w kilku etapach:

  1. Zainteresowany Klient przesyła do analizy dokumenty związane ze swoim zadłużeniem lub procesem windykacji portalowi Niepłać,
  2. Dokumenty można przekazać korzystając z dostępnego Formularza kontaktowego, pocztą lub wysłać je bezpośrednio na adres e-mail: info ,
  3. Każdy Klient, który przesłał zgłoszenie wraz z dokumentami otrzymuje po jego analizie informację zwrotną z informacją o możliwych czynnościach prawnych i procedurach, jakie mogą lub powinny zostać wdrożone w celu zapewnienia korzystnego dla niego rozwiązania problemu zadłużenia lub windykacji,
  4. Po akceptacji zaproponowanego rozwiązania następuje podpisanie umowy z portalem Niepłać dot. reprezentacji Klienta przed wierzycielami lub sądami,
  5. Eksperci portalu Niepłać reprezentują Klienta przed wierzycielami lub sądami aż do czasu zakończenia wszystkich postępowań sądowych i innych procedur prawno-administracyjnych.

Należy podkreślić, że korzystanie z usług portalu Niepłać jest całkowicie bezpłatne– podczas całego procesu współpracy z klientem portal Niepłać nie pobiera żadnych opłat ani prowizji. Świadczenie bezpłatnych usług możliwe jest dzięki przyjętej filozofii działania portalu, dla którego jedynym źródłem dochodu są przyznane przez Sąd, w przypadku wygrania danej sprawy, zwroty kosztów zastępstwa procesowego.

W celu dokonania rejestracji prosimy wybrać opcję Rejestracja.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dot. regulacji prawnych związanych z problematyką windykacji należności.

Informacje podzielone zostały na dwa bloki tematyczne:

W przypadku chęci uzyskania innych informacji prosimy o zadanie pytania naszym ekspertom lub o zamieszczenie własnego wątku na Forum.

Zapraszamy do zadawania pytań oraz przekazywania dokumentów związanych z Państwa procesem windykacji ekspertom portalu Niepłać.

W celu zadania pytania lub przekazania dokumentów dot. Państwa procesu windykacji ekspertom portalu Niepłać prosimy o skorzystanie z Formularza kontaktowego oraz o dołączenie kopii posiadanych dokumentów związanych z analizowaną sprawą.
Każde zgłoszenie otrzyma swój indywidualny numer, umożliwiający jego bezbłędną identyfikację.

Można również wysłać swoje zapytanie lub przekazać dokumenty dot. procesu windykacji bezpośrednio na adres e-mail: info

Dokumenty dot. procesu windykacji można również wysłać pocztą na adres:

Menthor Media Sp. z o.o.; Portal Niepłać
Skrytka pocztowa nr 58; 90-961 Łódź;
Poczta nr 52

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z infolinią portalu Niepłać: 42 207 13 14. Informujemy, że nasza infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach: 12-18.

Zapraszamy do zapoznania się z historiami Użytkowników portalu Niepłać dostępnymi w zakładce Historie z życia.

 

Zapraszamy do dyskusji na forum portalu Niepłać.

Prosimy o wybór tematu dyskusji spośród jednej z zamieszczonych grup tematów lub o zaproponowanie własnego wątku dyskusji poprzez wybór opcji „Pozostałe tematy”.

Informujemy, że możliwość prowadzenia dyskusji na Forum posiadają jedynie zarejestrowani Użytkownicy portalu Niepłać.

Korzystając z Forum portalu Niepłać oznacza akceptacje postanowień Regulaminu portalu Niepłać, w tym także treści zawartych w Załączniku nr 1 do Regulaminu – Zasady korzystania z Forum portalu.